Aymos, Eemoh & Kabza De Small – Esgela Lyrics

Join Our WhatsApp Channel For Latest Update

Renowned artist Aymos collaborates with Eemoh and Kabza De Small to deliver a captivating track titled “Esgela.” With their distinctive styles merging seamlessly, the song promises to be a hit.

Download and listen to “Esgela” below.

Lyrics
Assiancengi,sgudluz’iminyango
Impumelelo ngeyethu ngenkani
Ay,nezami siyafosta (fosta)
siyafosta (fosta)
Impilo esiy’funayo iye costa(iye costa)
Assiakokoti,sesgudluz’iminyango
Impumelelo eyethu ngenkani
Ay,nezami siyafosta(fosta)
siyafosta(fosta)
Impilo esiy’funayo iye costa(iye costa)
Ngikhumbul’ esgela,siphupha ngale mpilo
Namhlanje siyayiphila,sometimes angi believe-i
Kuthi kuyenzeka,baphi laba bebaphika
Ukuthi sizofika,akekh’ongasivimba
Ngikhumbul’ esgela,siphupha ngale mpilo
Namhlanje siyayiphila,sometimes angi believe-i

Kuthi kuyenzeka,baphi laba bebaphika
Ukuthi sizofika,akekh’ongasivimba
Ah ngithi let’s operate something(something)
Ngifuna sishintshe isimo
Ng’phath’amamitha,kuhanjwe ngemishini
Ay’siphume elokishini,sodwadla emakhishini
Mzabhabha we mansion sidleni lemali
Ay’mak’shube mak’shube,into yami ngizoy’mela
Nathi siyaderve -a,angisho siyasebenza
Ay’mak’shube mak’shube,into yami ngizoy’mela
Nathi siyaderve -a,angisho siyasebenza
Ngikhumbul’ esgela,siphupha ngale mpilo
Namhlanje siyayiphila,sometimes angi believe-i

Kuthi kuyenzeka,baphi laba bebaphika
Ukuthi sizofika,akekh’ongasivimba
Ngikhumbul’ esgela,siphupha ngale mpilo
Namhlanje siyayiphila,sometimes angi believe-i
Kuthi kuyenzeka,baphi laba bebaphika
Ukuthi sizofika,akekh’ongasivimba
Into makungeyakho
Ay’akekho ongakuvalela iminyango
Idlozi lakho malivumile
Ay’akekho ongalwuisana nomsamo
Intando kabawo
Thina sifike lana ngok’ bekezela(ngok’bekezela)
Besingazi kuzosisebenzela
Kodwa azange satembezela(sotembezela)
Bheka siya panyazela (senzani)
Masisithelela
Sathi break heart,bas’biza ngama grootman
Besiphansi kodwa manje siyama kumkani
Sekumnandi si pass-a game ngabo kum laude
Spoon sami sekuy’ verse nama tune out
Mabee’ book-a sithol”full price,stru nasi

Kdala sigudla,sifun’uk’sutha
Besihlekwa sicula,savuna buka
Sebayasivuma,sivutha
Uk’bekezela akulona iphutha,funda
Lempilo ngiyakhumbula siphupha ngayo
Bethi ngeke kulunge,ngeke siye ndawo
Azange siphele amandla ngoba bes’nothando
Izinto zajika manje siy’dla ngayo
Siphupha ngale mpilo…siyayiphila

About Ease 97695 Articles
Corporate Hustler || Determined and Stubborn About It ❤️

Be the first to comment

Leave a Reply