KO – Sete ft Young Stunna, Blxckie

KO - Sete ft Young Stunna, Blxckie
KO – Sete ft Young Stunna, Blxckie

DOWNLOAD KO – Sete ft Young Stunna, Blxckie MP3

Get ready to be blown away by the sensational and gifted South African music artist and entertainer, K.O, as he enters the music scene with his latest smash hit “SETE”. Featuring the incredible talents of Young Stunna and Blxckie, this song is a must-listen for anyone who loves good music.

From the moment the beat drops, “SETE” grabs your attention and doesn’t let go. K.O’s smooth and effortless flow is perfectly complemented by Young Stunna’s soulful vocals and Blxckie’s powerful rap verses. Together, the three artists create a musical masterpiece that is sure to get you moving and grooving.

But “SETE” is more than just a catchy tune – it’s a testament to the incredible talent and creativity of South African musicians. With its fusion of different musical styles and influences, this song is a true celebration of the diversity and richness of South African music.

So if you’re a fan of great music, you simply can’t afford to miss out on “SETE”. Whether you’re a die-hard K.O fan or new to his music, this song is sure to leave you wanting more. So go ahead and give it a listen – you won’t be disappointed!

Download KO – Sete below:

DOWNLOAD KO – Sete ft Young Stunna, Blxckie 

KO – Sete Lyrics ft Young Stunna, Blxckie 

Ah na naDali ngik’phethe-phethePhethe-phetheDali ngik’phethe-phethePhethe-phetheWelcome to the planet
Eish Ngiyak’ feel-a maanNgwanyana ka di koti mo maramengYou been the one my loveDiamond walk e-mallinChanel ne washi legolideUncibikalis’ inhliziyo ngale phimbo lakh’ el’pholile oh yeahYour ex man lookin’ at me funny and akasi dumeliUmungam’tshel’ ukuthi masiseyinguben’, I’m different ngifan’ nebhubesiNgiyaz’ uzong’zonda maar ang’nandabaI can put you on, ngwana nka o nyalaNgik’thengele nemoto, namanje singayilandaSfike naphesheya, sidl’ imal’ ema London baby wami, ayyBas’dlela nomon’ omakhelwane ngizwile oh noBetter tell em it’s more than love intwes’ hlangan’sileLo-line vel’ esiwuphethe phetheNg’bheke wedwa, I’ma never look back backAyihlale phansi ithobel’ umthetho mthetho‘Cause you know I want you, want you
Ungithath’ ungibeke, ngekeHeh basihlukanis’ uthando lugqweleNgicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingeneAthi ngik’sete, ngik’seteAthi ngik’sete, ngik’seteAthi ngik’sete, ngik’seteUthando lwakho okay lungenza ng’shelele
Aw’ mina ngawe ngigqwele ngyak’tshelaZange’ bang’fak’ umoya ngawe ngay’felaMangith’ ngyaphuma ngyo’funa ma’centKuze wena nomndeni wami n’beteseK’dala ngik’funa ngay’thembaManje usu’ngo wam’ inhlliziyo ifudumeleNg’cel’ ama’phutha angaling’ as’test-eNjalo manginawe ngizizwa ng’pheleleAngith’ uthanda mina? Ng’cela kungashintshiUyang’sanganisa, ofana nawe angek’ aphind’ akekho nak’lelizweKukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile, ungenza ng’ndizeAngith’ uthanda mina? Ng’cela kungashintshiUyang’sanganisa, singanqoba nempi singay’hlanganis’Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile, ungenza ng’phile
Ungithath’ ungibeke, ngekeHeh basihlukanis’ uthando lugqweleNgicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingeneAthi ngik’sete, ngik’seteAthi ngik’sete, ngik’seteAthi ngik’sete, ngik’seteUthando lwakho lungenza ng’shelele
Aw’ ngicabanga wena njalo njaloSengaba novaloOh baby lalela is’khalo skhaloAwusang’thembi I knowAw’ thando lwami luzokhula njaloUma unami ngijabula njaloWithout you girl I feel incompleteI’m tryna fall back, take the leadI’m trying my best can’t you seeI’ll get you anything nomayini
Ng’cel’ ungethembe, ngik’seteThembe ngik’seteNg’thembe ngik’seteUngenza ng’sheleleNg’cel’ ungithembeAthi ngik’seteAthi ngik’sete, ngik’sete, ay’ man
Ungithath’ ungibeke, ngekeHeh basihlukanis’ uthando lugqweleNgicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingeneAthi ngik’sete, ngik’seteAthi ngik’sete, ngik’seteAthi ngik’sete, ngik’seteUthando lwakho lungenza ng’shelele
Sete wentombiYami, yami, nawe wehSete wehSetetete
Scroll to Top